INFORMACE K PRŮBĚHU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

ve dnech konání jednotné přijímací zkoušky (tj. 12. 4., 15. 4., 16. 4. a 17. 4.) bude škola otevřena od 7.30 hod. a uchazeči by se měli dostavit nejpozději do 8.10 hod. V 8.30 hod. bude zahájena prezence v učebnách.

Do budovy školy smí v době konání přijímacích zkoušek vstoupit pouze uchazeči, rodiče se mohou rozloučit s dětmi ve vestibulu školy. Děti zůstávají v budově školy po celou dobu konání přijímacích zkoušek, i v době přestávky, kdy je nad nimi zajištěn dohled.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (11. 4. 2024)