INFORMACE PRO MATURANTY

Žáci maturitních ročníků nejsou od 1. 5. 2024 automaticky přihlášeni ke stravování. Ve dnech po tomto datu, kdy chtějí žáci využít stravování, musí si oběd sami přihlásit na webové stránce https://strav.nasejidelna.cz/0179/login. 2. pololetí školního roku 2023/2024 pro žáky maturitních ročníků končí dnem 10. 5. 2024.

Dnem následujícím po úspěšném složení maturitní zkoušky přestávají být žáky školy a nemají nárok na dotovanou stravu.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (23. 4. 2024)