Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Markéta Teplá

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
pondělí   12:00 – 13:30úterý         13:30 – 14:30
a kdykoliv po předchozí domluvě.