LOGIK Klub zábavné logiky

V průběhu letošního školního roku osm statečných primánů navštěvovalo LOGIK Klub zábavné logiky, který byl zaměřen na rozvoj logického, analytického a numerického myšlení nadaných studentů prvního ročníku šestiletého studijního oboru.

V rámci schůzek klubu studenti řešili zajímavé úlohy z minulých ročníků matematických (Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan) i informatických (Bobřík informatiky) soutěží, připravovali se na soutěž v piškvorkách (ve kterých nás s úspěchem reprezentovali v oblastním kole, https://gzastavka.cz/20001-2/), skládali Rubikovu kostku, luštili šifry, hádanky a rébusy, nebo se učili sestavovat rodná čísla.

Pokud to bude možné, rádi bychom v činnosti klubu pokračovali i v příštím školním roce, v případě jeho pokračování se budou moci přihlásit i další studenti.

 

Mgr. Světlana Smejkalová (4. 4. 2024)