Maturitní témata pro ústní zkoušky profilové části MZ

maturitní témata ústní zkoušky profilové části MZ 2024 (1)

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (24. 1. 2024)