Mezinárodní jazykové zkoušky

Partnerská spolupráce se zkouškovým centrem Park

Od září 2013 je naše škola partnerskou institucí Zkouškového centra jazykové školy Park. Co to pro naše student znamená? Jen a pouze řadu výhod, které by bylo škoda nevyužít.

Zkouškové centrum Park se specializuje na mezinárodně uznávané zkoušky tzv. Cambridgeského typu. Mezi nejoblíbenější patří zejména Cambridge English First (dříve FCE), což je zkouška na úrovni B2 Evropského referenčního rámce cizích jazyků. Jak by mohl napovídat již její název, jedná se o první zkoušku, která bývá uznávána na některých školách v zahraničí jako doklad o dostatečné znalosti angličtiny.

Studenti, absolvující naši školu maturitou, by měli mít dostatečné znalosti na to, aby se ke zkoušce FCE mohli přihlásit. Sice se jedná o zkoušku o úroveň vyšší než dosavadní společná část maturitní zkoušky, ale má jednu nespornou výhodu – je na rozdíl od ní mezinárodně uznávaná.

Další oblíbenou zkouškou je i Certificate in Advanced English (CAE) na úrovni C1 Evropského referenčního rámce cizích jazyků. Tato zkouška už je platným dokladem pro studium na většině univerzit ve Velké Británii. Pro její absolvování je nutné další studium, ale pro motivované studenty by ani zvládnutí této zkoušky nemělo být problémem.

První z výhod, které nám z partnerství plynou, je fakt, že naši studenti mají příležitost absolvovat tzv. Cambridgeské zkoušky za zvýhodněnou cenu, která je řádově o stovky korun nižší než cena pro “obyčejné smrtelníky”. Mohou také, pokud se jich ke zkoušce přihlásí dostatečný počet, zažádat o konání zkoušky přímo ve škole.

Studenti také mají možnost za určitých podmínek získat materiály na přípravu ke zkoušce zdarma a vyzkoušet si testy nanečisto (tzv. mock tests) za zvýhodněnou cenu.

Další informace lze získat na stránkách www.zkousky-park.cz nebo přímo ve škole u vyučujících angličtiny.

Mgr. Radka Dolíhalová