Österreich Institut Brno

Od června 2018 navázala naše škola užší spolupráci s Österreich institutem Brno a stáváme se jeho partnerskou školou.

Österreich institut Brno je jazyková škola zřízena přímo Rakouskou republikou. Učí němčinu děti a mládež téměř 20 let, připravuje a zkouší mezinárodně uznávané zkoušky ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch). Nyní nabízí Österreich institut možnost vyzkoušet vaše děti přímo na gymnáziu.

 

 

Co zkouškou děti získají:

  • ověření svých znalostí mezinárodním certifikátem
  • uznání mezinárodní zkoušky B1 a vyšší místo maturitní zkoušky
  • lepší výchozí pozici na trhu práce
  • výhodu při studiu na VŠ Další informace lze získat na stránkách www.oei.cz nebo přímo ve škole u vyučujících německého jazyka.

Mgr. Jitka Marková (12. 9. 2019)