Od 20. do 22. září pobývali studenti druhého ročníku a kvarty v Praze, kam vyrazili na tradiční třídenní dějepisnou exkurzi.

Letošní návštěva hlavního města byla doprovázena příjemným počasím babího léta. Historické centrum města jsme prochodili křížem krážem ve dne i za večerního osvětlení. Mezi navštívenými pamětihodnostmi nesměly chybět Pražský hrad, Staroměstská radnice, Národní muzeum, Loreta, Petřín, Židovské muzeum ani Vyšehrad.

A došlo i na kulturu – zájemci mohli zhlédnout moderně pojaté představení Čapkovy Bílé nemoci v Divadle ABC.

Mgr. Josef Žaža (27. 9. 2023)