Přijímací „zkoušky nanečisto“

Přijímací „zkoušky nanečisto“ se uskuteční v pondělí dne 19. 2. 2024 od 14 do 17 hodin – cena 200 Kč (hradí se v hotovosti před začátkem zkoušky).

Cílem těchto zkoušek je vyzkoušet si práci s přijímacím testem, blížící se reálnému formátu přijímacích zkoušek, a případně odhalit nedostatky v požadovaných vědomostech a dovednostech. Upozorňujeme, že vyhodnocení „zkoušek nanečisto“ neslouží k určení pořadí zúčastněných zájemců, ale jako doporučení k další možné přípravě.

 

  • Zájemci o studium čtyřletého gymnaziálního oboru se mohou hlásit na e-mail hakl@gzastavka.cz.
  • Zájemci o studium šestiletého vzdělávacího oboru se mohou hlásit na e-mail rosendorfovaz@gzastavka.cz.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (31. 1. 2024)