Prima poznává historii našeho kraje

Dne 17. 10. 2018 se uskutečnila dějepisná exkurze žáků primy, v jejímž průběhu navštívili významné památky našeho regionu.

Nejprve to bylo bývalé královské město Ivančice, kde si studenti prohlédli jednak památky na působení jednoty bratrské ve městě, jednak památky na místní židovskou komunitu, mj. jeden z největších židovských hřbitovů v ČR.

Další zastávkou byl unikátní románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích s pozoruhodnými náhrobky (tzv. kumánský a templářský kámen).

Třetí zastávkou na dějepisné exkurzi byly Dolní Kounice, kde si žáci nejprve vyslechli poutavý výklad průvodkyně v místní synagoze a poté zamířili na prohlídku rozvalin gotického kláštera Rosa Coeli.

Exkurzi provázelo příjemné, téměř letní, počasí.

 

Mgr. Josef Žaža