Projekt z NPO

Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném pro veřejnost (plakát ve velikosti A4)  vzor informace, včetně grafických náležitostí je k dispozici nahttps://edu.cz/digitalizujemehttps://www.edu.cz/npo/povinnapublicitanpo

Doporučení:Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné: informovat veřejnost o tom, že škola je příjemcem podpory z EU prohlášením“Financováno Evropskou unií  Next Generation EU”; využít vzory ke stažení, buď na https://www.edu.cz/npo/povinnapublicitanpo nebona https://edu.cz/digitalizujeme/metodickapodpora v části Metodické podpory Materiály ke stažení v kap. 5 Povinná publicita:o vzor záhlaví dokumentů při informování veřejnosti,o vzor plakátu  povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je
příjemcem podpory.