Projektový den C1.B v Olomouci

Dne 26. 10. 2021 pracovali studenti třídy C1.B v rámci projektového dne s odborníkem z praxe na poznávání historie v souvislostech v kulisách historického centra Olomouce.

O odbornou část projetu se postaral znalec olomoucké historie a architektury Ing. Tomáš Kryl. Za své snažení byli studenti odměněni nejen novými poznatky, ale také diplomem.

C1B Olomouc 1
C1B Olomouc 1

 Mgr. Josef Žaža (30. 10. 2021)