Projektový den „Učíme se vzájemně“

Cílem tohoto dne bylo umožnit žákům z nejstarších ročníků předat své dovednosti a zkušenosti v různých oborech žákům mladším. V připravených dílnách pak teoreticky i prakticky seznámili zájemce s činností, která je naplňuje. Sázely se pokojové rostliny, cvičilo se pro zdraví fyzické i psychické, vyřezávaly se dušičkové dýně. Před školou probíhal výcvik psa, v nedalekém lesíku dílna přežití v drsných podmínkách. Hrál se volejbal, basketbal, airsoft a deskové hry. Proběhla beseda o bezobalovém způsobu života a tančily se folklórní tance. Řešily se rébusy, žáci se zdokonalovali v herecké, výtvarné a hudební improvizaci a probíraly se radosti i strasti cestování. Žáci se tak dozvěděli, co znamenají pojmy ludologie, enneagram nebo woodcraft. Oživovala se redakce školního časopisu a uklízelo okolí školy. Pro mnohé lektory to byla první možnost provázet své mladší spolužáky krásami a úskalími jejich oblíbeného oboru, což by naplnilo podtitul projektového dne, který zdůrazňuje vzájemnost a sdílení.

 

V Zastávce 31.10. 2018

Mgr. Radek Malý