Projektový den Digitalizace výuky

V úterý 25. října 2022 proběhl projektový den zaměřený na digitalizaci výuky. Akci zajišťovali studenti sexty společně s učiteli jednotlivých předmětů.

Program projektového dne:

 • prima: český jazyk a literatura, Úprava textu a typografie
 • sekunda: přírodovědné předměty, Elektronické formuláře a protokoly
 • tercie: biologie, Elektronický herbář
 • kvarta: jazyky, Rozhovory, specifika práce s textem v jazycích
 • kvinta: film Slovinsko, Tvorba filmu o škole
 • sexta: část zajištění akce, část Zdravověda
 • C1.A: ZSV, Autorské právo, citace, ochrana osobních údajů
 • C2.A: VV a ČJL, Mediální výchova, média v umění, výstava Brno
 • C2.B: dějepis, Informace z historie zámku Rosice
 • C3.A: matematika a fyzika, Měření a vyhodnocování
 • C4.A: zdravověda

 

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/projektovy-den-2/

 

Za komisi IVT Mgr. Světlana Smejkalová (25. 10. 2022)