Redakce časopisu SCOOL! na zkušené v Řezně

Redakce časopisu SCOOL! na zkušené v Řezně (Regensburg, DE) 3.–8. 3. 2024

Jaké školní časopisy asi tak mají na školách v Bavorsku? To byla otázka, se kterou odjížděla sedmičlenná skupina redaktorů našeho školního časopisu SCOOL! v doprovodu E. Kokešové do německého Řezna. A co jsme během naší cesty zjistili? To se dozvíte v následující reportáži.

Naše mobilita začalapřípravami již dlouho před samotným odjezdem. Bylo potřeba zajistit ubytování, dohodnout se na programu s vybranou školou, vyřešit dopravu atp. Všechno ale klaplo, jak mělo. Ubytování se podařilo domluvit v jazykové škole Horizonte přímo v historickém centru Řezna díky kontaktům z loňských prázdnin, z učitelské mobility E. Kokešové. Co se týče školy, naše spolupráce začala setkáním s paní učitelkou Lucií a naplánování průběhu společného setkání s žáky Albert-Schweitzer-Realschule Regensburg.

Kromě zapojení se do výuky v některých hodinách jsme se také setkali s redakcí místního školního časopisu.  Ukázalo se, že v řadě věcí je naše redakce dál než naši noví němečtí přátelé, a tak bylo dohodnuto, že proběhne ještě nad rámec projektu Erasmus+ on-line setkání členů redakčních rad spojené s předáváním zkušeností s grafickými programy a celkově s tvorbou školního časopisu. V průběhu celé mobility jsme sbírali materiál pro reportáž do našeho školního časopisu, kdy jsme chtěli srovnat život na bavorských školách a u nás. Tato reportáž bude pro svůj rozsah publikována v jiném čísle časopisu SCOOL!

Ve volném čase jsme se pak také mohli pustit do objevování krás a zajímavostí Bavorska. Samotné Řezno je velmi krásné město s bohatou historií, ale měli jsme také možnost společně navštívit Mnichov a Norimberk. Pozoruhodnou zkušeností bylo také přímé setkání s bavorskou kuchyní, typickou svými klobásy a zelím, a nečekanými následky na náš organismus.

Byl to nezapomenutelný týden, ze kterého si odnášíme nejen nová přátelství a řadu cenných zkušeností, ale také přání Řezno a jeho okolí znovu navštívit, případně přivítat německé žáky a jejich učitele u nás ve škole. Co přinese budoucnost, se teprve uvidí, ale již teď lze proběhlou mobilitu hodnotit jako velmi vydařenou.

 

Mgr. Eva Kokešová (24. 5. 2024)