Zhodnocení školního roku 2020/2021

Vážení kolegové, milí studenti.

máme za sebou školní rok 2020/2021. Výuka větší části tohoto roku opět probíhala nestandardním způsobem, protože prezenční výuka byla na začátku října vzhledem k epidemiologické situaci nahrazena výukou distanční. Jelikož jsme v loňském roce takto již vyučovali, měli jsme připravené metody, které jsme efektivně využívali. Jednalo se především o školní informační systém Moodle a nově využívanou platformu k online výuce MS Teams. To, že vedeme distanční výuku dobře nám potvrdila i kontrola ČŠI, která nás navštívila online na začátku měsíce května.

Přestože vzdělávací proces probíhal takto nestandardně, troufám si říci, že zapojení do distanční výuky přineslo velmi pěkné výsledky. Průměrný prospěch žáků školy činí 1,53, což je dokonce lepší výsledek než v minulých letech. Nejlepšího prospěchu dosáhla třída prima šestiletého gymnázia a to s průměrným prospěchem 1,37 a 18 studentů této třídy prospělo s vyznamenáním. Výsledek je to opravdu vynikající, neboť tito studenti se museli vyrovnat i s přechodem na jinou školu, naučit se samostatně pracovat, nastavit si nový režim práce apod.

Z celkového počtu žáků gymnázia 293 prospělo s vyznamenáním 135 studentů, což je výborný výsledek. Neprospělo 6 žáků.

Dobře si s nestandardní extrémní situací poradili také letošní maturanti. Přestože situace velice ovlivnila jejich přípravu k maturitě, museli prokázat daleko více schopností a dovedností než v minulých letech. Z celkového počtu 56 maturujících prospělo s vyznamenáním 30 studentů, 23 prospělo a bohužel 3 letošní maturanti neuspěli v didaktických testech. Pevně věřím, že se na opravný termín připraví lépe a budeme moci opět konstatovat, že u nás úspěšně odmaturovali všichni žáci.

Jménem vedení školy mi dovolte vyjádřit poděkování všem Vám, Vašim rodičům, pedagogům a ostatním pracovníkům školy za odvedenou práci. Přeji Vám klidný průběh letních prázdnin a těším se na zářijový a doufám, že již trvalý návrat nás všech do školy.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 6. 2021)