Školní kolo SOČ 2020/2021

Středoškolská odborná činnost je soutěž, která jde mimo zavedené školní předměty. Jejím cílem je
seznámit studenty se základy vědeckého způsobu práce a dát jim možnost projevit svůj zájem a nadání.
Student zpracovává své zvolené téma vědeckým postupem, jehož výstupem je odborná práce
v rozsahu asi 40 stran, kterou následně obhajuje před odbornou komisí a veřejností. Na naší škole již
dlouhodobě jsou častější práce z humanitních oborů v souvislosti s požadavky volitelného předmětu
Společenské vědy.


Ve školním roce 2020/2021 bylo do školního kola přihlášeno celkem 20 prací v 8 oborech. Obhajoby
školního kola proběhly 16. 3. 2021 ve dvou skupinách. Vzhledem k mimořádným opatřením bohužel
distanční formou. Obhajoby pro obory 14. a 17. vedly L. Mášová a Z. Běhalová. Pro ostatní obory (6, 7,
8, 12, 13, 15) byl v porotě R. Malý a M. Dojiva. Všichni studenti své práce obhájili a projevili schopnost
rozšiřovat své znalosti a zkušenosti i v této nelehké době. V letošním roce se okresní kolo soutěže
nekonalo, takže rovnou do krajského kola postoupilo 9 prací. Podrobné výsledky najdete ve výsledkové
listině.


Krajské kolo probíhalo opět on-line formou od 10. 5. do 13. 5. 2021. I zde všichni zúčastnění dosáhli
hezkých výsledků. V oboru 8. Ochrana a tvorba životního prostředí obsadila 8. místo T. Miháliková
s prací Podstata udržitelné módy aneb jak na efektivní šatník. V obor 12. tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie jsme měli dvě postupující práce. Na 6. místě skončila T. Matulová s prací První
pomoc na základních školách a nižších gymnáziích a hned za ní na 7. místě Š. Vojtíšková s prací Politické
ideologie a jejich výuka. V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
nás reprezentovala D. Růžičková s prací Jógou proti stresu, která obsadila 7. místo. V oboru 15. Teorie
kultury, umění a umělecké tvorby se na 4. místě umístila M. Poláková s prací Johann Sebastian Bach.
Největšího úspěchu jsme dosáhli v oboru 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory, kde jsme také měli dvě práce. Na 7. místě skončili J. Richterová, T. Marek
s prací Politická participace mladých lidí v Jihomoravském kraji. Beáta A. Žáková s prací Přezkumy
maturitních zkoušek krajské kolo v tomto oboru vyhrála. Díky tomu také postoupila do celostátního
finále. Všem zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.Mgr. Martin Dojiva, garant SOČ (15. 5. 2021)