Školní kolo SOČ

V úterý 16. 3. 2021 proběhne školní kolo SOČ.

Rozpis: rozpis_ŠK_SOČ

 

Mgr. Martin Dojiva (10. 3. 2021)