Školní psycholog

Od února 2023 gymnázium nabízí služby školního psychologa Petra Klusky. 

Poradenská činnost psychologa může pomoci žákům při řešení řady konkrétních obtíží, např. 

  • při problémech ve vztazích, 
  • s osobním rozvojem, 
  • v osobních krizích, 
  • při partnerských obtížích, 
  • chování k vrstevníkům, dospělým, 
  • při mimořádných či vleklých problémech v rodině apod. 

K dispozici bude v kabinetu výchovné poradkyně v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00. 

Konzultaci je vhodné si předem domluvit prostřednictvím e-mailu psycholog@gzastavka.cz

 

Mgr. Markéta Teplá (1. 3. 2023)