Složení maturitních komisí profilové části MZ

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (21. 3. 2024)