Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce

stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce MZ 2023

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (2. 2. 2023)