Úspěch v Dějepisné olympiádě

Dne 18. ledna 2023 proběhlo v Tišnově okresní kolo Dějepisné olympiády. Ve 2. kategorii (vyšší třídy gymnázií) zvítězil zástupce Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka Václav Motl (sexta), další reprezentant naší školy Ondřej Schell (C4A) skončil ve stejné kategorii třetí.

V 1. kategorii (základní školy a nižší třídy gymnázií) se na pěkné 4. pozici umístil student sekundy Karel Čermák.

 

Úspěšným studentům blahopřejeme, ostatním účastníkům Dějepisné olympiády děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Za komisi dějepisu Mgr. Josef Žaža (24. 1. 2023)