Úspěšný řešitel Jakub Hemala – Česká lingvistická olympiáda

Student oktávy Jakub Hemala se o lingvistiku zajímá již několik let. I letos se mu podařilo postoupit do národního kola České lingvistické olympiády, kterou pořádá Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V této poměrně nové soutěži se  prověřuje zejména logické uvažování studentů, jejich schopnost orientace v jazykových systémech.  I přes početné zastoupení řešitelů z ostatních krajů se Jakub umístil na šestnáctém místě, což je skvělý výsledek. Blahopřejeme.

Mgr. Martina Dvořáčková (24. 4. 2019)