Vítězství v soutěži Kraje pro bezpečný internet

V rámci hodin informatiky jsme zapojili naše studenty do soutěže s aktuální tematikou internetové bezpečnosti Kraje pro bezpečný internet. Soutěž je realizovaná formou on–line kvízu a slouží jako nástroj prevence rizikového chování na internetu.

Ze všech středních škol zapojených do soutěže v Jihomoravském kraji, se naše škola umístila na 1. místě. Z naší školy úspěšně absolvovalo soutěžní kvíz 245 studentů, což dle hodnotícího kritéria činí 68,82 % studentů školy. Dle pravidel soutěže bude naší škole předán věcný dar dle výběru školy, v hodnotě do 10 000 Kč, týkající se vybavení či pomůcek souvisejících se zajištěním nebo zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu, popřípadě při výuce informatiky.

 

Mgr. Světlana Smejkalová a komise IVT (11. 4. 2024)