Volby do Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka

Ve dnech 21. 10. – 22. 10. 2020 proběhnou dle zákona volby do školské rady. V těchto volbách budou zvoleni tři členové rady z řad zákonných zástupců žáků.

Kandidátní listina zákonných zástupců žáků a zletilých studentů pro volby do Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

  1. Mgr. Marcela Dušková, Rosice, 45 let, učitelka ZŠ
  2. Hana Francová, 41 let, Zastávka, zaměstnanec
  3. Simona Bogdány, Střelice, 46 let, ekonomka
  4. Pavel Studýnka, Zbýšov, 56 let, OSVČ

 

Volby se budou konat ve dnech 21. 10. – 22. 10. 2020. V tyto dny můžete odevzdat hlasovací lístek na sekretariátu školy (budou zde k dispozici) – nejlépe mezi 15:00 – 16:00, nebo využít korespondenční formu hlasování a zaslat ofocený, či naskenovaný hlasovací lístek s podpisem zákonného zástupce, či zletilého žáka na email konecna@gzastavka.cz  (předsedkyně volební komise Mgr. Eva Konečná).

Hlasovací lístek najdete na tomto odkaze.

Kandidátní listinu najdete na tomto odkaze.

 

Mgr. Martina Dvořáčková, předsedkyně rady