Vyhlášení volných dnů ředitele školy ve 2. pololetí školního roku 2023/2024

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na druhé pololetí školního roku 2023/2024 ve dnech 12. 4. a 16. 4. 2024 pro žáky Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, z důvodu zajištění vyučovacích prostor pro konání jednotných přijímacích zkoušek pro zájemce o studium na SŠ ve školním roce 2024/2025.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (1. 2. 2024)