Výsledky voleb do školské rady (13. 10. – 18. 10. 2023)

Z řad zákonných zástupců a zletilých studentů byli zvoleni tito 3 kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a stávají se tak členy Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka.

1. Mgr. Pavel Ševela (78 hlasů)

2. Simona Bogdány (76 hlasů)

3. Radana Novotná, DiS (76 hlasů)

 

Celkem bylo odevzdáno 158 platných hlasovacích lístků. Děkujeme všem, kdo se voleb zúčastnili.

 

Mgr. Martina Dvořáčková (19. 10. 2023)