Zhodnocení školního roku 2021/2022

Vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, zákonní zástupci, přátelé školy. 

Máme za sebou školní rok 2021/2022 a po dvou letech konečně rok, který jsme mohli absolvovat celý v prezenční podobě výuky. Okolnosti nás ale bohužel nenechaly dělat v klidu naši práci a od února 2022 čelíme v Evropě vážné mezinárodní diplomatické, uprchlické i energetické krizi. 

Přesto bych Vás tímto krátkým zhodnocením alespoň krátce seznámil s výsledky vzdělávání a výchovy na škole. 

V tomto školním roce navštěvovalo naše gymnázium celkem 325 žáků v 11 třídách. Jako první ukončili školní rok 2021/2022 maturitní zkouškou žáci 4. ročníku čtyřletého gymnázia a žáci sexty šestiletého vzdělávacího oboru. Z celkového počtu 53 maturujících prospělo s vyznamenáním 17 absolventů, 33 prospělo a bohužel 3 maturanti neuspěli v ústních profilových zkouškách. Věřím, že se na opravný termín v září připraví lépe a budeme moci opět konstatovat, že u nás úspěšně odmaturovali všichni žáci. Potěšující jsou také zprávy z vysokých škol o úspěšném přijetí našich absolventů v přijímacím řízení. 

A nyní k výročnímu vysvědčení: 

119 žáků prospělo s vyznamenáním, tj. 36,6 % z celkového počtu žáků školy, 195 žáků prospělo a 11 žáků neprospělo. Počet vyznamenaných žáků je vysoký a svědčí o zodpovědném přístupu ke studiu. Toto moje konstatování potvrzují i výsledky v olympiádách a soutěžích, kterých se studenti naší školy zúčastnili. Největším úspěchem je 3. místo žákyně třetího ročníku Valerie Žídkové v celostátním kole SOČ s možností nominace do mezinárodní soutěže a podtrhuje ho i velice pěkné 9. místo Adély Polákové v této soutěži. Dalším velice kvalitním úspěchem je 1. místo v krajském kole dějepisné olympiády žáka kvinty Václava Motla. Nerad bych na další naše úspěšné žáky zapomněl a proto všem těm, kteří vzorně reprezentovali naši školu, děkuji. Velmi dobře vím, že studium na současném gymnáziu je samo o sobě dosti náročné.  

 

Vážení kolegové, milí žáci. 

Přeji Vám o prázdninách všeho s mírou a toho co máte rádi i trochu nad míru. Někdy je třeba z průměru vyskočit a snad nám toho potom trochu zůstane i do další společné práce. 

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 6. 2022)