Zhodnocení školního roku

Vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy.

 

Máme za sebou školní rok 2022/2023. Nedá se říci, že by po převratných událostech let předešlých, byl rokem klidným, ale tak nějak jsme si už zvykli.

Chtěl bych Vás touto cestou alespoň krátce seznámit s výsledky vzdělávání a výchovy na škole v uplynulém školním roce.

Naše gymnázium ve školním roce 2022/2023 navštěvovalo celkem 327 žáků v 11 třídách. Jako první ukončili školní rok 2022/2023 maturitní zkouškou žáci 4. ročníku čtyřletého gymnázia a maturanti třídy sexty šestiletého vzdělávacího oboru. Z celkového počtu 61 maturujících prospělo s vyznamenáním 30 absolventů, 30 prospělo a bohužel 1 maturantka neuspěla v didaktických testech a v ústní profilové zkoušce. Potěšující jsou zprávy z vysokých škol o úspěšném přijetí našich absolventů letošního školního roku v přijímacím řízení i na obory, kde není snadné uspět.

A nyní k výročnímu vysvědčení:

110 žáků prospělo s vyznamenáním, tj. 33,6 % z celkového počtu žáků školy, 214 žáků prospělo a 3 žáci mají odloženou klasifikaci. Počet vyznamenaných je celkem vysoký a svědčí o zodpovědném přístupu ke studiu těchto žáků. Ústup z pozic jsme zaznamenali v soutěžích. Největším úspěchem je 12. místo v celostátním kole dějepisné olympiády žáka sexty Václava Motla, který se již těší na nové zážitky ze studia na vysoké škole a já věřím, že se brzy najde jeho nástupce. Touto cestou bych rád Václavovi za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy poděkoval a popřál mu, ať se mu stejně tak daří i v dalším studiu. Pěkným úspěchem je rovněž 3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády žáka kvinty Rudolfa Rosendorfa. Všem ostatním žákům, kteří také reprezentovali v tomto školním roce naši školu v soutěžích, děkuji.

Přesto si neodpustím i několik slov kritických. Zamyslet by se měli nad svým přístupem ke studiu žáci prvního a druhých ročníků čtyřletého vzdělávacího cyklu. Netýká se to snad pouze 9 vyznamenaných v těchto třídách, ale i oni by se měli více snažit o změnu klimatu ve svých třídách. Studijní průměry těchto tříd jsou slabé. Mnozí žáci zřejmě ještě nedospěli k poznání, že na gymnázium šli dobrovolně a že naše škola je přípravou k dalšímu studiu. Mohu jim i ze své funkce slíbit, že budeme mnohem pečlivěji sledovat nejenom jejich výkony, ale i dodržování školního řádu a že vysoká absence s podezřelou omluvou bude i důvodem k odložení klasifikace a podnětem k přezkoušení žáka. Pokud se studenti těchto tříd nevzpamatují, mnozí se na naší škole nedočkají maturitní zkoušky. I když tato kritická slova byla adresována hlavně studentům vyjmenovaných tříd čtyřletého cyklu, patří i dalším žákům, kteří mají na svém vysvědčení několik dostatečných.

Vážení kolegové, milí žáci,

předešlé kritické připomínky berte jako nutné proto, abychom se spolu mohli těšit na tu možná příjemnější část školního roku – na lyžařské kurzy, stužkovací plesy, příjemné květnové dny s majálesem, maturitní svátek, sportovní vodácké kurzy a školní výlety i poslední červnový týden s dalšími prázdninami.

Na závěr bych chtěl poděkovat jménem vedení školy za odvedenou práci pedagogům a ostatním pracovníkům školy.

Přeji Vám klidný průběh letních prázdnin, těším se na zářijový návrat nás všech do školy a vězte, že zážitky nemusí být vždy pozitivní, ale musí být zásadně intenzivní.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 6. 2023)