VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ STUDENTKY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI SOČ

Žákyně třetího ročníku Valerie Žídková obsadila v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 3. místo s prací „Umělá inteligence ve vztahu k právu v současné době“. 
Současně obdržela zvláštní cenu Cena Nadačního fondu J. Heyrovského a návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium „Svět počítačů a komunikace“ a širší nominaci na účast v zahraniční soutěži.
 
GRATULUJEME!
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (22. 6. 2022)

 


Celostátní kolo SOČ

 

V letošním školním roce se podařilo postoupit hned dvěma studentkám našeho gymnázia do celostátního kola SOČ. Z kvinty studentce Adéle Polákové a z 3. ročníku Valerii Žídkové. Obě dívky se zúčastnily celostátní přehlídky SOČ v Kutné Hoře, kde zvládly obhajobu své práce na výbornou.

Adéla Poláková se umístila v soutěžním oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie na 9. místě, Valerii Žídkové se podařilo vybojovat dokonce medailovou pozici.
V oboru 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory skončila na vynikajícím 3. místě. Obě studentky zaslouží obrovskou gratulaci a velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Přejeme spoustu dalších úspěchů.

Celou výsledkovou listinu najdete na tomto odkazu: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2021-22.pdf

 

Mgr. Lenka Mášová, Mgr. Martin Dojiva (23. 6. 2022)


SOČ jede dál!

 

Letošní ročník, a to již 44., celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti se tentokrát konal v krásném a historickém městě, Kutné Hoře. Tato víkendová akce se uskutečnila od 10. – 12. 6. 2022. Samotné obhajoby všech prací napříč obory proběhly na Gymnáziu Jiřího Ortena, kde jsme také byli jako studenti ubytováni a pohoštěni v místní školní jídelně. Naše gymnázium jsme byli reprezentovat v sestavě Adély Polákové (S5A) a Valerie Žídkové (C3A).

Během pátečního odpoledne, když jsme dorazili společně s krajskou delegací na místo, proběhlo slavnostní zahájení v podobě přivítání studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Později večer jsme měli možnost se zúčastnit přednášky pana Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D., který nám vyprávěl o svých zahraničních cestách při vykonávání funkce poslance Parlamentu. Mimo to působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Sobotní ráno začalo pro nás všechny velice brzy a s nemalou dávkou nervozity. Čekal nás velký den, jelikož jsme si šli obhájit práci, na které jsme všichni dlouho dřeli a věnovali jí tolik času. Ve všech soutěžních oborech, kterých je dohromady 18, soutěžilo nejvýše 16 studentů. Lze tedy konstatovat, že konkurence byla velká a nemilosrdná. Jako obrovskou výhodu vnímám to, že naproti nám seděla odborná porota (složená většinou z 5 porotců), která nás nejen pochválila za náš přínos a tvrdou práci, ale poskytla nám také důležitou zpětnou vazbu, popřípadě i kritiku.

V rámci volného času, a to zejména v sobotu navečer a v neděli dopoledne, jsme měli zajištěny vstupy zdarma do chrámu sv. Barbory a do Galerie Středočeského kraje. Mohli jsme si také samostatně
a libovolně projít Kutnou Horu a poznat tak její krásy a zákoutí.

Nedělní dopoledne bylo významným okamžikem, neboť probíhalo vyhlašování celé přehlídky. Pro mě samotnou se stalo velkým úspěchem obsazení 3. místa v oboru č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). Po této senzační akci jsme se již sbalili a odebrali na cestu zpět do našeho kraje.

Chtěla bych vyjádřit své obrovské díky našemu gymnáziu, které mi umožnilo se této velkolepé soutěže zúčastnit a nabrat tak opravdu cenné zkušenosti a krásné vzpomínky. Mimo to jsem se seznámila také se skvělou partou lidí z Jihomoravského kraje, kteří jsou plní elánu a cílů, jež plánují realizovat v rámci svého studia na vysokých školách. A vám, kteří se teprve SOČku chystáte psát, bych chtěla vzkázat, že pokud do toho dáte všechno, věřte mi, že vám to změní život a už to nikdy nebude jako předtím. Nezoufejte, taky jsem se toho bála. Ale SOČka je odrazovým můstkem opravdu až ke hvězdám. Přeji vám tedy hodně štěstí!

Valerie Žídková, C3.A (23. 6. 2022)img20220622 10173027
img20220622 10173027
20220612 105804
20220612 105804
received 411242127585163
received 411242127585163